UsiS Veri Analiz Modülü

1.Veri Analiz Modül Şeması

Günyaz Software tarafından geliştirilen Üretim Sistem Çözümleri – Usis‘in gelişmiş raporlama tekniğine dayalı modulünün adı Veri Analiz Modülüdür. Bu modülde ilk olarak, modülü kullanan kişinin yetkili olup olmadığı sorgulanır. Eğer işletmenin verilerini görmeye yetkili değilse modül kullanıma kapanır. Eğer personel modüle yetkili olarak tanımlandı ise o zaman şu veri kaynaklarına ulaşabilir:

 

  1. Müşteri Teklifleri
  2. Müşteri Proformaları
  3. Müşteri Siparişleri
  4. Satış Faturaları
  5. Satın Alma Emirleri
  6. Alış Faturaları
  7. İş Emirleri
  8. Parasal Hareketler

Günyaz Software ERP çözümleri kapsamında veri kaynaklarını incelendikten sonra, kullanıcıya oluşturulacak raporun yıl bazlı olup olmadığı sorulur. Eğer kullanıcı yıl bazlı rapor istiyorsa modül istenen yılları tarayarak raporu oluşturacaktır. İşletmenin yıl bazlı rapor istememesi halinde ise veri kaynaklarına göre doğrudan rapor oluşturulur. 

UsiS-veri-Analiz-Şeması

Daha sonra modül, kullanıcıya Grafik çizilip çizilmeyeceğini sorar. Kullanıcının isteğine göre grafikli veya grafiksiz olarak raporu tamamlamış olur. 

Veri Analiz modülünün doğru çalışması için her yıl devir yapılması zorunludur.

2.Modül Etkileşim Şeması

UsiS Veri Analiz Modülü, Günyaz Software tarafından geliştirilen ERP çözümleri kapsamında şu modüllerden gelen verileri kullanarak sonuca ulaşır:

Usis veri analiz modülü ile diğer modüllerin etkileşimini anlatan şema

3.Raporlar

Veri Analiz modülü, yüzden fazla rapordan oluşur. Bu modüldeki raporlar, yıl bazlı çalışmasına göre taramalı ve fokuslamalı olmak üzere İki türe ayrılır. Taramalı raporlar, geçmiş yıları tarayarak sonuçları tek ekrana getirir.  Geçmiş son 5 yıldaki satışları, kullanıcının seçimine göre  Faturalardan, Sipariş kayıtlarından, Proformalardan veya Tekliflerden veri çekerek ekrana getirir. 

Aşağıdaki görselde örnek olarak verilen R.900 Yıl Bazlı Satış Raporu, taramalı rapora bir örnektir.

usis veri analiz modülü taramalı rapor örneği

UsiS, UsiS_2021 sistemine (şirket kodu) bağlı olduğu halde 2016-2020 yılları arasındaki satışların raporu, Siparişler Üzerinden alınmıştır.

Fokuslamalı raporlar sadece bir yıla odaklanır. Odaklanılacak yılı kullanıcı belirler. UsiS, UsiS_2021 yılına bağlı iken, 2018 yılına ait ay bazlı satış raporunu aşağıdaki gibi oluşturmuştur.

usis veri analiz modülü aylık sipariş raporu

UsiS Veri Analiz Modülüne ait birkaç rapor görüntüsü aşağıdaki gibidir.