UsiS Üretim Yönetimi Modülü

1.Üretim Yönetimi Modülü Şemaları

Üretim yönetimi, mal veya hizmet üreten işletmenin en fonksiyonel, en ekonomik ve katma değeri en yüksek olacak şekilde üretim yapabilmesini sağlayacak sistemin geliştirilmesidir.

Bu kapsamda Günyaz Software gelişmiş ERP çözümleri kapsamında geliştirilen UsiS Üretim Yönetimi Modülü, işletmelerin üretim planlaması alanında en büyük yardımcısı olmaya aday. Öyle ki sunduğu imkanlar ile üretim planlamasını iş emri yönetiminden operasyon yönetimine ve daha birçok detaya kadar optimum şekilde yürütmenizi sağlar.


1.1. Etkileşimli Modül Şeması

UsiS Üretim Yönetimi etkileşimli modül şeması
UsiS Üretim Yönetimi Modülü etkileşimli modül şeması

1.2. Usis Üretim Yönetimi Modül Şeması

UsiS Üretim Yönetimi Modülü güvenliği temel aldığından ilk olarak modülü kullanan personelin yetkisini sorgular. Bu kapsamda eğer kullanıcı verileri görmeye ve işlemeye yetkili değilse modül sonlanır. Yetkili personel modülü kullandığında ise bu kez Üretimin tek seviyede gerçekleşip gerçekleşmeyeceği sorulur.

Üretim modeline göre ürünlerin ve/veya ürünlerin tüm alt dallarının root seviyeye kadar operasyonlarını (OP) İş Emrine (İE) ekler. Bu noktadan sonra üretim standart olacaksa modül tüm OP’ları optimize eder ve aynı olanları birleştirir.

Eğer standart dışı bir üretim ise kullanıcıya OP ekleme ve çıkarma ile Parça ekleme ve çıkarma opsiyonu tanır.

Sonraki süreç ise Tezgah yerleştirme ve Gantt Şeması yapılıp yapılmayacağına göre şekillenecektir.

Üretim Yönetimi modülü şeması
2.Üretim Modülü Etkileşim Şeması

UsiS Üretim Yönetimi modülü çalışırken gelişmiş ERP çözümleri kapsamında geliştirilen şu UsiS modülleri ile etkileşim halindedir:

  1. Planlama Modülü
  2. Sipariş Modülü
  3. Depo Modülü
  4. Satın Alma Modülü

Hemen İletişime Geçin

3.Ürün Üretim Türleri


3.1.İlk Seviye, Tüm Seviye Üretim


İlk seviye ve Tüm seviye Operasyonİlk Seviye üretimde sadece iş emrine eklenen ürünlerin operasyonları işlenir. Tüm seviye üretimde Ürünleri, Ürünlerin dalları, dalların dalları olmak üzere root seviyeye kadar tüm parçaların operasyonları iş emrine eklenir.

Operasyonları iş emrine ekleme
İş emrine eklenen ürüm M1’dir. İlk Seviye üretimde sadece üretimde sadece M1’in opları iş emrine alınır. Tüm seviye üretimde ise M1’ ek olarak Sm.001,YP3 ve diğer tüm parçaların opları, ürün ağaçlarındaki katsayı ile hesaplanarak iş emrine alımır. M1’den İş Emrine 100 adet eklenmesi durumunda, sm.001 den 200 Adet, YP3 den ise 600 Adet üretim yaptırılır.

3.2.Standart veya Esnek (Üründe Değişiklik) Üretim


UsiS müşteri ile ilk olarak Teklif Fomu ile iletişime geçer. Teklif Formları Proformaya, Proformadan Siparişe yada Tekliften Siparişe dönüşebilir. Müşteri İletişim Şeması aşağıdaki gibidir.
Usis Müşteri İletişim Şeması

3.2.1.Müşteri Özel İsteklerinin İşlenmesi 

3.2.1.1 Müşteri Dokümanları


Teklif, Proforma veya Sipariş aşamasında Müşteri üründe değişiklik isteyebilir. Değişiklik bazı operasyonların yapılmaması veya farklı operasyonların yapılması şeklinde olabilir. Veya değişiklik ürüne ait bir parçanın takılmaması ya da farklı bir parçanın standart veya özel olarak üretilerek takılması şeklinde olabilir.

Müşterinin talepleri ile ilgili olarak Teklife, Proformaya yada Siparişe müşteriye ait ve üründe istenen özel şartları anlatan bazı dokümanlar eklenebilir. Bu dokümanlar pdf, bmp, jpg,avi,mp3 vb. Windows’un açabileceği her türlü doküman olabilir.

Word veya Excel gibi bir editör isteyen dokümanların açılabilmesi için ilgili bilgisayarda gerekli programın (Office) kurulu olması gerekir. Müşterinin dokümanları, üretimi gerçekleştiren operatörün ekranına otomatik olarak düşer.

3.2.1.2. Üründen Parça Çıkarma Ürüne Parça Ekleme


UsiS Teklif, Proforma, Sipariş formlarına ürün eklerken, ürünün ürün ağacının kopyasını birinci seviyeden ilgili forma ekler. İlgili formda ürün ağacında yapılacak değişiklik, kütükte kayıtlı ürün ağacını etkilemez.

Ürün ağaçları UsiS tarafından Tekliften Proformaya, Tekliften Siparişe, Proformadan Siparişe ve son olarak Siparişten İş Emrine aktarılır.

Müşteri değişiklik talebi bir parçanın takılmaması, veya farklı bir parçanın standart veya özel olarak üretilerek takılması şeklinde ise , müşteri ile hangi formla konuşuluyor ise (Teklif, Proforma, Sipariş) kullanıcı ilgili formda, ilgili ürünün parçalarından ilgili dalı çıkarmalı, varsa istenen diğer parçayı eklemelidir.

3.2.1.3. Parçadan Op Çıkarma Parçaya Op Ekleme

Parçadan Op Çıkarma Parçaya Op Ekleme

Bu işlem sadece iş emri üzerinde yapılabilir. Müşterinin operasyonlardaki değişiklik talebi, ilgili fişe not olarak yazılmalıdır. Fişlerdeki notlar iş emirlerine otomatik gelir. Kullanıcının notlara bakarak gerekli işlemleri yapması gerekir.

Operasyon Çıkarma:
İş emrindeki operasyonlardan çıkarılması istenen silinir. Resimde görünen – tuşuna basmak yeterlidir.
Operasyon Ekleme : UsiS’te Operasyonlar Standart ve Opsiyonel olarak ikiye ayrılır. Operasyon tanımlanırken, kullanıcı belirtmez ise bu seçenek default olarak Standart yapılır. Standart operasyonlar iş emirlerine gelirler. Opsiyonel olanlar ise gelmezler. Ürüne eklenmesi istenen operasyonun Opsiyonel olarak ilgili ürüne eklenmesi gerekir. Ekleme yapmak için alttaki resimde görünen + işaretine basmak yeterli olacaktır.

3.2.1.4. Op Türü


Operasyonlar Üretim ve Montaj olmak üzere ikiye ayrılır. Üretim operasyonları Üretim İş Emrine gelir, montaj operasyonları da montaj İş Emrine gelir.

REFERANSLARIMIZI İNCELEYİN

4.Üretimde Operasyon Kontrol Metodu


Üretime giren binlerce operasyonla uğraşmak yerine belli başlı bazı kriterlerle üretim kontrol edilebilir. Daha az sayıda veriye bakarak üretim ne aşamada olduğu ölçülebilir. Üretimini kontrol etmek için dört adet metot mevcuttur.

Üretimde Operasyon Kontrol MetoduSistem ayarları ve ürün operasyon tanımlarında yapılan ayarlarla, soldaki seçeneklerden biri ile üretim kontrol edilebilir.

5.Standart Dışı Üretim


Ürünün tanımlı reçetesinin dışında bir reçete ile üretilmek istenmesi durumunda, ilgili ürün üretim reçetesi üretim bazlı olarak alttaki form ile değiştirilebilir. Bu değişiklik ürünün tanımlı reçetesini etkilemez.
Ürünün alt parçalarını gösteren tablo
H2 hammaddesinin değeri normalde 2 iken bu iş emrinde 5 olarak değiştirilmiştir. M1 ürününün reçetesinde sm.002 parçası yoktur. Fakat söz konusu üretimde sm.002 parçasının da M1 ürününe takılmasına karar verilmiştir. 

M1 ürünün ürün ağacı değişmezken, sadece bu üretime has olarak ek bir parça takılarak üretilecektir. Sm.002 parçasının M1 ürününe iş emrinde eklenmesi sonunda operasyon sayfası alttaki gibi olmuştur.

iş Emri Operasyon Yönetimi

6.İş Emri Malzeme İhtiyaç Hesabı


UsiS Üretim Yönetimi Modülü iş emri bazlı ihtiyaç duyulan parçaları her seviyeden hesaplar

İş Emri Malzeme İhtiyaç Hesabı

İş Emri Malzeme İhtiyaç Tablosuİş Emri Malzeme İhtiyaç Tablosu

7.İş Emri Kontrol İşlemleri

İş Emri Kontrol İşlemleri
İş Emirlerinin özet ve detay olarak ne aşamada olduğu izlenebilir.

8.İş Emri Malzeme Kontrol İşlemleri


İş Emirleri listeler halinde malzeme ihtiyacı açısından kontrol edilip, eksikler listelenip, satın alma işlemleri başlatılabilir.

8.1.İş Emirleri Listesi


İş Emirleri Listesi

8.2.İş Emirleri Malzeme Durumu


İş Emirleri Malzeme Durumu
Sadece İE: 1376 nın malzeme ihtiyacı tam olarak karşılanmaktadır.

8.3.İş Emirleri Eksik ve Gelecek Malzeme Listesi

İş Emirleri Eksik ve Gelecek Malzeme Listesi

8.4.İş Emirleri Toplam Malzeme İhtiyacı


İş Emirleri Toplam Malzeme İhtiyacı

9.Üretim Raporları


Tezgah İş Yükü, operatör performansı, Fire raporları, tamamlanan, devam eden üretim raporları vb. onlarca rapor. Bunlardan OEE raporu çıktısı aşağıdadır.
Usis Üretim Yönetimi Modülü Tezgah

Usis Rapor-2

İş Emri Yönetimi

operasyon yönetimi

Üretim Planlama

10.Üretim Data Akış Şeması

Usis Üretim Yönetimi modülüne ait data akş şeması aşağıda belirtildiği gibidir. Üretim planlamasının tüm süreci şemadan takip edilebilir.
Üretim Data Akış Şeması