Kurumsal Kaynak Yönetimi - ERP Çözümleri

Günyaz Software

Günyaz Software olarak Depo Yönetim Sistemi, İnsan Kaynakları, Planlama, Fatura, Evrak Yönetimi, Üretim, Satış, Doküman Yönetimi gibi alanlar başta olmak üzere  ERP-Kurumsal Kaynak Yönetimi alanında geliştirdiğimiz programlar ile farklı sektörlerde onlarca firmaya en uygun çözümler sunuyoruz.

Previous
Next

ERP Yazılımı için Günyaz Software'i Tercih Edenler

Kendine has özellikleri ile geliştirdiğimiz Kalite Yönetim Sistemini tercih eden firmalardan bazıları

Üretim Sistem Çözümleri -UsiS

UsiS Satıştan Sevk Sonrası servis hizmetine kadar ürünle ilgili ilişkileri takip eder. Bunu yanında:

 • Ürünü satanı, üreteni, kalite kontrol işlemlerini yapanı, sevk sonrası ürüne yapılmış servis işlemleri de dahil ürünün SCR’sini tutar.
 • Ürüne verilen Seri Numaradan ürüne ait tüm bilgilere ulaşılarak üretimde ve kalite kontrolde izlenebilirlik sağlar.
 • Siparişlerin sevkinin planlanması ve sevkiyatının zamanında yapılmasını sağlamak amacı ile, UsiS sevk planları sunar. Sevk planlaması yapılması durumunda yükleme fişleri, depo hareketleri, üretim, malzeme ihtiyaç hesabı ,satın alma vb. işlemlerinin tamamı sevkiyat planlarına göre çalışır.
 • Yükleme Fişleri yanlış ürünün, sandıklara konulmasına engel olur.
 • UsiS tarafından İş İstasyonları ve tezgahlara iş yüklemesi yapılabilmekte, İş İstasyonları ve tezgahların geçmiş ve gelecek iş yükleri izlenebilmektedir.
 • Analiz modülü ile geçmiş yıllara ait satış ve alış gibi faaliyetler yıl bazlı olarak tek ekrandan izlenebilmektedir.
 • UsiS üç tür elektronik onay metodu içermektedir. Her bir doküman (Sipariş fişi, Satın ama Fişi vb.) için ayrı ayrı onay metodu belirlenebilmektedir.
 • KOF (Konsolide Firmalar = Aynı Veri Tabanında faaliyet gösteren firmalar) tekniği ile farklı tüzel kişiliklerin faaliyetleri bir veri tabanında yönetilebilmekte ve personel, tezgah, stok vb. bazı kaynaklar etkin kullanılmaktadır.
 • Data toplama sistemi ile operatörlerin performansları ölçülebilmektedir.

UsiS Modülleri

Günyaz Software ile tüm kurumsal çözümler tek programda

Günyaz Yazılım tarafından geliştirilen UsiS (Üretim Sistem Çözümleri) ile işletmeniz için tüm süreci tek yerden yönetin.

 • ERP- Kurumsal Kaynak Planlaması
 • MRP- Üretim Kaynakları Planlaması
 • HRM- İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Kalite Kontrol
 • Veri Analizi
 • Kalite Kontrol
günyaz software yazılımı olan UsisS'in sunduğu çözümleri gösteren bir şema
Günyaz software sitesi içindeki yeşil renkli çeyrek daire şeklinde tasarımsal öge
Üretim Sistem Çözümleri kapsamında sunulan örnek bir tablo
usis veri analiz modülü taramalı rapor örneği

Şirketiniz Üretimde Gelişiyor Mu?

UsiS ile Şirketinizi Büyütün

Veri Analizi, Depo, Dokuman Yönetimi, Endüstri 4.0, Fatura, Planlama, Satış ve İhracat gibi 24 farklı modül ile işletmenize nasıl katkı sağlayacağımızı hep beraber keşfedelim.

Sıkça Sorulan Sorular

ERP ve UsiS yazılı ile ilgili merak edilenler

ERP Nedir?

ERP, kurumsal kaynak planlaması anlamına gelir. ERP'yi tanımlamanın en basit yolu, bir şirketi yönetmek için gereken tüm temel iş süreçleri hakkında düşünmektir. Örneğin finans, İK, üretim, tedarik zinciri, hizmetler, satın alma ve diğerleri. ERP, en temel düzeyde, tüm bu süreçlerin entegre bir sistem içinde verimli bir şekilde yönetilmesine yardımcı olur.

MRP Nedir?

Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP), bir ürünü üretmek için gerekli malzemeleri ve bileşenleri hesaplamaya yönelik bir sistemdir. Üç ana adımdan oluşur: eldeki malzeme ve bileşenlerin envanterini çıkarmak, hangilerine daha fazla ihtiyaç olduğunu belirlemek ve ardından üretimlerini veya satın almalarını planlamak.

UsiS Nedir?

UsiS, Günyaz Software tarafından özgün şekilde geliştirilen ve bir biriden bağımsız 24 modülden oluşan bir yazılımdır. Depo Yönetim Sistemi, İnsan Kaynakları, Planlama, Fatura, Evrak Yönetimi, Üretim, Satış, Doküman Yönetimi gibi alanlar başta olmak üzere ERP-Kurumsal Kaynak Yönetimi alanında çözümler sunar.