UsiS Endüstri 40

1.Modül Şeması


Üretimde Paper Free Sistem

2.Endüstri 4.0 Modülü Etkileşim Şeması


3.İş Emri Yönetimi


UsiS, iş emirlerini başlama ve bitiş tarihleri değerlerine bakarak, iş emirlerine ait dokümanlar ve açıklamalar ile ekrana getirir.

4.Ürünler ve Operasyonlar Ekranı


UsiS, İş Emirlerinde kayıtlı Opları,opların üretim teknik resimleri, ürün açıklamaları, ürün resimleri ile beraber listeler.

5.Ürün ve Operasyonlara Ait Dokümanlar


6.Üretim sonucu Kayıtların Oluşturduğu Bazı Sonuçlar


Üretim sonucu yapılan kayıtlar ile, iş akışları kayıtlara göre program tarafından kullanıcı tetiklemeli yeniden düzenlenir. Yapılan düzenleme sonucuna göre de performans hesaplamaları tekrar kalibre edilir. Üretim sonucu kayıtlarının oluşturduğu bazı sonuçlar aşağıdadır.
E:\Projeler_E\ZZ_Dosyalar\UsiS Dökmanlar\UsiS Modül Tanıtımlar\UsiS Endüstri 4_0\Eskiler\Fire.png

E:\Projeler_E\ZZ_Dosyalar\UsiS Dökmanlar\UsiS Modül Tanıtımlar\UsiS Endüstri 4_0\Eskiler\FireAy.bmp

E:\Projeler_E\ZZ_Dosyalar\UsiS Dökmanlar\UsiS Modül Tanıtımlar\UsiS Endüstri 4_0\Eskiler\FireTezgah.bmp

E:\Projeler_E\ZZ_Dosyalar\UsiS Dökmanlar\UsiS Modül Tanıtımlar\UsiS Endüstri 4_0\Eskiler\FireSaat.bmp

E:\Projeler_E\ZZ_Dosyalar\UsiS Dökmanlar\UsiS Modül Tanıtımlar\UsiS Endüstri 4_0\Eskiler\FireOPRT.bmp

E:\Projeler_E\ZZ_Dosyalar\UsiS Dökmanlar\UsiS Modül Tanıtımlar\UsiS Endüstri 4_0\Eskiler\FireOP.bmp

E:\Projeler_E\ZZ_Dosyalar\UsiS Dökmanlar\UsiS Modül Tanıtımlar\UsiS Endüstri 4_0\Eskiler\FireTürü.bmp